Hjemmekokker hos Nabomat.no kategoriseres etter 3 nivå:


Krav
Nybegynner
Viderekommen
Avansert
Hygienekurs
x
x
x
Nabomatkontrollkurs

x
x
Regnskap


x


Nivået man faller under baseres på omsetning hos Nabomat.no. Som nybegynner vil omsetning være tilfeldig og vil i de fleste tilfeller kunne ansees som privat salg. Alle hjemmekokker er pliktige til å følge regelverket for matlaging og hygiene. Hjemmekokker er gjort seg kjent med at man for utvidede tilfeller av privat salg må registreres hos Mattilsynet. Dette kan være aktuelt selv om man kun er på Nybegynner nivå.